Wat kan je verwachten?

Elke keer er een verandering is in je leven is er ook afscheid van het vertrouwde en zijn er tegenstrijdige emoties. Je kijkt uit naar het nieuwe maar je moet wat je kende achterlaten.Dat is rouwverwerking. Rouw heeft niet alleen te maken met dood gaan, eerder met afscheid nemen. Kinderen die opgroeien en het huisContinue reading “Wat kan je verwachten?”