Wat kan je verwachten?

Elke keer er een verandering is in je leven is er ook afscheid van het vertrouwde en zijn er tegenstrijdige emoties. Je kijkt uit naar het nieuwe maar je moet wat je kende achterlaten.
Dat is rouwverwerking. Rouw heeft niet alleen te maken met dood gaan, eerder met afscheid nemen. Kinderen die opgroeien en het huis verlaten, een verhuis, een verandering van job zijn feiten die iedereen meemaakt. Meestal wordt er dan ook weinig aandacht geboden aan zulke veranderingen, ze zijn normaal en horen bij het leven. Vaak echter ervaren we verdriet en verdringen we dit naar de achtergrond. Niet noodzakelijk fout natuurlijk, doch sommige van ons hebben later in hun leven hinder van verdrongen emoties waardoor ze vast zitten in een patroon van angst, verdriet en negativiteit. Dat is net de focus van ” Heal Your Heart” : we gaan op zoek naar wat de pijn veroorzaakt die je belemmert om te genieten van het leven. Heal Your Heart reikt je een hulpmiddel aan zodat je leert om te gaan met tegenstrijdige emoties die veroorzaakt zijn door wat je vroeger hebt meegemaakt :

 • verlies van je partner
 • verlies van je kind
 • verlies van je huisdier
 • een accident
 • misbruik
 • een stil verdriet
 • een echtscheiding
 • een verhuis
 • verlies van je werk
 • zelfmoord
 • leeg nest
 • brand
 • burn out
 • kanker
 • liefdesverdriet
 • je leeg voelen
 • het glas is half-vol
 • nare dromen

Zoek hulp wanneer

 • de dokter geen oorzaak vindt van je kwaaltjes : hoofdpijn, hartkloppingen, maagzweer,..
 • je boos bent en je koestert wrok tegenover je familie, vriend, collega,…
 • je je emotioneel verward voelt : ongelukkig, geen uitzicht meer, …
 • je op zoek bent naar de zin van het leven en meer….
 • je geen beslissingen kan maken…

Ontmoetingen vinden plaats via WhatsApp, Skype of Messenger

Price : 33 euro
BELANGRIJK : een minimum van 8 sessies is een vereiste.

Published by Heal Your Heart

Hi, I am Ilse!! I started my interest in Grief, Death and Dying during my Masters in Religion, from which I graduated at the University in Leuven, Belgium. I got a teachers degree and pastoral community work certification as well. I worked towards a certification of Health Educator at the European Academy for Complementary Medicine in Antwerp, Belgium. My family has lived in different Latin-American countries. In 2009 we arrived in Canada and that's when I decided to certify in “intervention in palliative care’. I also got a grief Edu-Therapy certification, a cognitive behavioral approach to grieving. I am certified by ADEC, the Association for Death Education and Counseling as a grief educator. I am a member of the OAMHP, Ontario Association for Mental Health Professionals In my practice, now situated in Oakville, Ontario, I accompany adults and teens coping with any kind of LOSS by providing a safe, confidential, non-judgmental place where they can discuss their experiences and share their thoughts, feelings and reactions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: